ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ


1. ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ

Η Υπουργική Απόφαση η όποια εκδόθηκε στο ΦΕΚ 1222/΄Β/05-09-06 ορίζει ξεκάθαρα και με σαφήνεια ότι: «Άρθρο 2- Παρ.1. Για όλες τις νεοαναγειρόμενες εκ θεμελίων οικοδομές μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης (δηλαδή μετά τις 05/09/06)…………η θεμελιακή γείωση καθίσταται υποχρεωτική».Κατά συνέπεια σας ενημερώνουμε ότι από 05/09/06 είναι υποχρεωτική η κατασκευή της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές.
Η Υπουργική Απόφαση από τη στιγμή που έχει εκδοθεί στο ΦΕΚ ισχύει και πρέπει να εφαρμόζεται από όλους τους εμπλεκομένους στην κατασκευή. Άρα είναι υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων (κατασκευαστής, μηχανικός, εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος) να την εφαρμόσουν και όλοι ανεξαιρέτως είναι συνυπεύθυνοι για την μη εφαρμογή της.
2. ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώνουν 5 φορές λιγότερη ενέργεια από τους λαμπτήρες πυρακτώσεως, αποδίδουν όσο και οι κοινοί λαμπτήρες και έχουν 8 φορές περισσότερη διάρκεια ζωής. Επίσης με την χρήση ενός λαμπτήρα γλιτώνετε την ατμόσφαιρα από 140 κιλά ρύπων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο και δεν επηρεάζεται ούτε την θερμοκρασία του χώρου σας ούτε του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα με την χρήση ενός λαμπτήρα εξοικονομείτε περίπου 17 Ευρώ τον χρόνο(περίπου τρεις φορές την αξία ενός λαμπτήρα).

3. ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι το ρελε διαφυγής μπορεί να σώσει την ζωής σας. Είστε υποχρεωμένοι να το ελέγχεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 4 φορές τον χρόνο)